HDD500
Genel Bilgiler
Özşar Durak demiri ile hayvanlar birbirlerini rahatsız etmeden yatma imkanı sağlanmaktadır. Ayrıca süt hayvancılığında meme hijyeni çok önemlidir. Doğru ölçülerdeki durak demirleriyle hayvan gübresini yattığı alanın dışına bırakır ve gübrenin memeyle olan teması engellenmiş olur. Ayrıca ineklerdeki süt üretiminin büyük kısmı geviş getirerek ve yatarak sağlandığı için süt verimi için durak demiri vazgeçilmez bir unsurdur.